Objednať

  Elektronický podpis na podpisovanie faktúr:

  - vydáva sa pre spoločnosť / živnosť / fyzickú osobu

  Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 1 rok) - (66,58€ / 79,90€)Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 2 roky) - (108,25€ / 129,90€)Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 3 roky) - (133,25€ / 159,90€)

  Kvalifikovaný elektronický podpis na podpisovanie faktúr:

  - vydáva sa pre spoločnosť / živnosť / fyzickú osobu
  - poskytuje automatické overenie platnosti ePodpisu na faktúre
  - vhodný aj pre verejné obstarávanie v Českej republike

  » bez bezpečného zariadenia

  Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 1 rok) - (116,58€ / 139,90€)Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 2 roky) - (141,58€ / 169,90€)Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 3 roky) - (174,92€ / 209,90€)

  » s bezpečným zariadením (karta + čítačka, tzv. SSCD)

  Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 1 rok) - (174,58€ / 209,90€)Elektronický podpis pre vydaný pre spoločnosť/živnostníka (platnosť 3 roky) - (224,92€ / 269,90€)

  Pozn.: Podpisy je možné použiť pre viac počítačov naraz a neobmedzený počet užívateľov.

  Softwér na podpisovanie elektronických faktúr:

  - spolu elektronickým podpisom slúži na podpisovanie elektronických faktúr v .pdf a ich následné zaslanie zákazníkovi

  Základné podpisovanie elektronických faktúr (50€ / 60€)Hromadné podpisovanie elektronických faktúr (230€ / 276€)Hromadné podpisovanie a zasielanie elektronických faktúr (na dopyt)

  Doplnkové služby k elektronickým faktúram:

  Inštalácia programov na podpisovanie faktúr a ich aktivácia (na diaľku) - (49,92€ / 59,90€)Inštalácia programov na podpisovanie faktúr a ich aktivácia (osobne u klienta, + príp. cestovné náhrady) - (74,92€ / 89,90€)Zaškolenie do používania softwéru na podpisovanie elektronických faktúr - zadarmo (k objednávke softwéru a inštalácii)Konzultácie - každých začatých 30 minút – 49,92 Eur / 59,90 Eur alebo zadarmo (k objednávke softwéru a inštalácii)Servisný výjazd technika – 100 Eur / 120 Eur / hodinu + cestovné náhrady

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

  Poznámka:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

  Súhlasím so zasielaním aktualizácií a noviniek:
  ánonie

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.