» Môžete poslať eFaktúru svojmu zákazníkovi ? A ak áno, ako ?

Zasielanie eFaktúr podpísaných elektronickým podpisom upravuje Zákon o DPH č. 222/2004 a preto sa neplatcovia viacmenej ani nemajú čím riadiť, čo sa dá vysvetliť samozrejme rôznymi spôsobmi. V každom prípade platí, že pokiaľ Vám zákazník tento súhlas dá, elektronickú faktúru mu môžete poslať:

§ 71
Faktúra

(1) Na účely tohto zákona

a) faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,
b) elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby
c) vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby,
ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru,
d) neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry,
e) elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača
s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny.

Overenie neporušenosti elektronickej Faktúry urobíte veľmi ľahko:

  • kliknite na pole podpisu alebo vľavo na ikonku pera
  • kliknite na + a mali by ste vidieť štyri informácie:
  • kto podpísal dokument
  • či je podpis platný
  • či sa dokument od aplikovania tohoto podpisu nezmenil
  • a či je identita autora podpisu platná.

Ak je elektronický podpis platný, dokument sa nezmenil a identita autora ePodpisu je platná, pozeráte sa na eFaktúru, ktorú podpísal Váš dodávateľ.

Ak nie a vidíte napríklad informáciu Najmenej jeden podpis má problémy neznamená to, že sa treba zľaknúť a faktúra nie je v poriadku – vtedy je potrebné nastaviť dôveryhodnosť ePodpisu:

  • kliknite na pole podpisu alebo vľavo na ikonku pera
  • kliknite na + , ďalej na „Detaily podpisu“ a „Detaily certifikátu“
  • kliknite na kartu „Dôveryhodnosť“ a označte voľby podľa obrázku vpravo
  • potvrdťe zmeny, eFaktúru zatvorte a znova otvorte.

Nastavenie dôveryhodnosti ePodpisu
 

Tiež bude fajn, ak si do emailu nastavíte upozornenie… napríklad takéto

Informácia: eFaktúra je podpísaná a zabezpečená elektronickým podpisom v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., §71 ods.3 písm.d. Pred úhradou si prosím skontrolujte platnosť ePodpisu, či sa dokument od podpísania našou spoločnosťou nezmenil (viď prílohu) a uhraďte ju len v prípade, že podpis je platný a dokument sa od podpísania nezmenil. V opačnom prípade nás prosím kontaktujte.

Objednajte si Váš ePodpis

Ak ešte ePodpis nemáte, kliknite na tlačidlo „Objednať TERAZ“ a zašleme Vám potrebné informácie.
 
Objednať TERAZ