Technické špecifikácie Disig pdfSignera + DEMO

Disig pdfSigner na podpisovanie elektronických faktúr je možné inštalovať v prostredí týchto 32 a 64 bitových operačných systémov:

Verzia pre základné podpisovanie elektronických faktúr:

  • Windows 10
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 7

Verzie pre automatické podpisovanie a automatické podpisovanie vrátane zasielania emailom:

  • Windows 10
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2003
  • Microsoft .NET Framework 2.0

Všetky verzie pracujú ako virtuálne tlačiarne, čo im umožňuje pracovať s akýmkoľvek .pdf súborom, ktorý môžete vytlačiť. V režime automatického podpisovania je možné nastaviť aj sledovanie vzdialeného priečinka na inom serveri Vašej spoločnosti a následné podpísanie vygenerovanej faktúry cez internet alebo intranet.

Na stiahnutie:

DEMO Disig pdfSigner Personal – na základné podpisovanie elektronických faktúr

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo technický problém, nech sa páči, kontaktujte nás.